Děkujeme

Všem, kteří nám pomáhájí finačně či materiálně.

Přehled všech dárců:

Rodina Pražanová – chleba pro koníky

Rodina Macalová – finanční dar

Pavla Pešlová – finanční dar

Alena Hondlová – finanční dar

Martin Škarpa – finanční dar

Petra Pařízská – finanční dar

Jana Černušková – finanční dar

Eva Slacalková – finanční dar

Hasenicová Markéta – finanční dar

Michal Strakoň – finanční dar

Jan Mikulka – materiální pomoc pro koníky